Dostawa i Zwroty

Dostawa

Dokonując zamówień na Naszej stronie, produkty dostarczane są za pośrednictwem:

  1. Firmy kurierskiej Inpost paczkomaty
  2. Firmy kurierskiej Inpost kurier
  3. W formie elektronicznej jeżeli został określony wybrany sposób dostawy

Zwroty

Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym, iż zamówienia są przygotowywane wg. specyfikacji oraz wykonywany jest projekt wstępny prosimy o przemyślane składanie zamówień ze względu na brak możliwości zwrotów oraz anulowania zamówień.

Rezygnacja z zamówień wstrzymanych na prośbę klienta : w przypadku rezygnacji z zamówień złożonych do 7 dni wstecz – zwrot środków przekazywany jest na bon rabatowy do wykorzystania w przeciągu 365 dni na kwotę wpłaty na dowolny produkt.

Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu.

W celu zareklamowania zakupionego produktu należy powiadomić Nas drogą elektroniczną na adres: info@paperstudio.pl, w tytule maila wpisując „Reklamacja” oraz opisując powody i przyczynę reklamowanego towaru.

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres:

Paper&Lolie Sp. z o.o
Punkt obsługi: 
ul. Spółdzielcza 16 
26-200 Końskie
tel. +48531619617

z dopiskiem „Reklamacja”

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię  o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: 

  • błędy leżące po stronie klienta  tj. nieprawidłowa data, brak prawidłowej odmiany imion i nazwisk, miejscowości
  • błędy, nieprawidłowości po akceptacji projektu wstępnego tzn: w przypadku zaakceptowania projektu wstępnego z błędną np. datą.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.